Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Øvre Vang kjøre- og rideklubb (heretter kalt Øvang), og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Øvre Vang kjøre- og rideklubb skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Daglig leder i Øvang er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Øvang.

Vår behandling av personopplysninger

Vi henter og bruker følgende data i forbindelse med påmelding til ridekurs, treninger og arrangementer:

  • Fornavn og etternavn
  • Fødselsdato 
  • Postadresse/gatenavn
  • Postnummer og -sted
  • E-postadresse
  • Mobilnummer

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Informasjon om deltagere på våre kurs og arrangementer blir lagret i vårt kontaktregister og i fakturasystemet. Vi vil slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler ikke dine personopplysninger utenfor Øvang.

Øvre Vang kjøre- og rideklubb er et idrettslag under Norges idrettsforbund, og for å delta på ridekurs må man være medlem hos oss. Dette gjør man ved å melde seg inn rideklubben via Idrettsforbundets innmeldingsportal som du finner her:   https://medlemskap.nif.no/21633 . Lenke til Norges idrettsforbunds personvernerklæring finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/Personvernerklering/ 

Som medlem i rideklubben er personvernet ditt ivaretatt av Norges idrettsforbund. For at vi skal kunne fakturere foresatte til de som deltar, trenger vi ovennevnte data til regnskapsprogrammet vårt, som heter Duett. https://duett.no/om-oss-test/personvern/

Bruk av databehandlere

Vi bruker ikke databehandlere til å håndtere våre opplysninger om deg.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Øvang lagres på Google Disk og i regnskapsprogrammet Duett. Personvernerklæring for Duett finner du her: https://duett.no/om-oss-test/personvern/

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, bør du først ta dette opp med oss på ovrevangkjore@gmail.com. Du kan også rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Din sikkerhet

Informasjon og kontaktopplysninger vil ikke bli gitt videre til en tredjepart. 

Sist endret 29.12.2020

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang